Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας.
* απαραίτητα στοιχεία

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στη Μυτιλήνη στον Καρά Τεπέ.